Bush: wél verband Irak en Al-Qaeda

De Amerikaanse president Bush blijft erbij dat de voormalige Iraakse leider Saddam Hussein in contact stond met de terreurbeweging Al-Qaeda. Hij zei dat gisteren, een dag nadat de Congrescommissie die onderzoek doet naar de aanslagen van 11 september 2001 in haar tussentijdse conclusie verklaarde dat voor een dergelijk inhoudelijk contact geen bewijzen zijn gevonden.

Volgens Bush, die zich genoodzaakt voelde in de verdediging te treden, is die conclusie onjuist. ,,De reden waarom ik blijf zeggen dat er een betrekking heeft bestaan tussen Irak en Saddam en Al-Qaeda is omdat er een verband bestond tussen Irak en Al-Qaeda'', zei Bush. Er zou zelfs sprake zijn geweest van ,,verscheidene contacten'. De beschuldiging dat zijn regering de indruk heeft willen wekken dat de aanslagen van 11 september het werk zijn geweest van Al-Qaeda en Irak sámen, wees hij van de hand. ,,[Dat] heeft deze regering nooit gezegd. Wat we wel gezegd hebben is dat er meerdere keren contact is geweest tussen Saddam Hussein en Al-Qaeda.''

Dat vermeende contact is samen met de vermoedelijke aanwezigheid van massavernietigingswapens het belangrijkste argument van het Witte Huis geweest om Irak aan te vallen. Bij die aanval en de bezetting die tot op heden voortduurt, zijn al zeker 830 Amerikaanse militairen om het leven gekomen. Volgens de onafhankelijke commissie eerder deze week, blijkt uit niets dat Irak met Al-Qaeda heeft samengewerkt. Massavernietigingswapens zijn niet gevonden.

Het is om die reden dat Bush en zijn vice-president Dick Cheney, de belangrijkste pleitbezorger van de omstreden theorie over de Al-Qaeda-connecties van Irak, onmiddellijk na het bekend worden van de conclusies van de commissie met verklaringen zijn gekomen. Ook Cheney liet gisteren weten dat zijn mening over de potentiële rol van Irak in de internationale terreur onveranderd is gebleven. Begin deze week verklaarde hij nog dat ,,hij [Saddam] langlopende contacten had met Al-Qaeda''.

De commissie heeft wel vastgesteld Al-Qaeda-leider Osama bin Laden een ontmoeting heeft gehad met Iraakse inlichtingenfunctionarissen in Soedan, maar op een verzoek van Al-Qaeda voor hulp zou volgens het onderzoek nooit zijn gereageerd.

De speciale commissie presenteert naar verluidt volgende maand haar defenitieve conclusies.