Waardering Balkenende

Minister-president Balkenende heeft ,,grote waardering'' voor de hervormingen die de Turkse premier Tayyip Erdoˇgan in gang heeft gezet, verklaarde hij gisteren na een ontmoeting met Erdoˇgan in Den Haag.

Balkenende liet zich niet uit over de wenselijkheid de onderhandelingen te beginnen met Turkije over toetreding tot de Europese Unie, waarover de EU in december, tijdens het Nederlandse voorzitterschap, zou moeten beslissen. Desgevraagd maakte de Nederlandse premier echter duidelijk dat de Nederlandse christen-democraten, waartoe hij behoort, anders dan hun Duitse collega's, geen principiële bezwaren zien tegen Turkije als EU-medelid. Turkije is in het verleden bij herhaling erkend als kandidaat-lidstaat van de EU, en nu dient ,,fair play'' te worden betracht, aldus de Nederlandse premier. ,,Je kunt niet halverwege het spel de regels veranderen''.

Formeel nemen de Europese regeringsleiders een beslissing over het openen van onderhandelingen met Turkije nadat de Europese Commissie in oktober verslag heeft uitgebracht over de mate waarin het land voldoet aan de politieke, zogenoemde Kopenhagen-criteria voor toetreding. Na onderhandelingen zou de Turkse toetreding dan kunnen volgen, bijvoorbeeld na 2010.

Na zijn gesprek met Balkenende verklaarde Erdoˇgan dat zijn regering het wetgevend hervormingsprogramma heeft afgerond, al kondigde hij aan dat in oktober nog niet alle door de EU gewenste hervormingen doorgevoerd zullen zijn. ,,Dat kan ook niet, want daar is een mentaliteitsverandering voor nodig'', aldus de Turkse premier. Hij toonde zich gepikeerd over vragen over misstanden bij de Turkse politie en het gevangeniswezen. ,,De toestand is wat dat betreft in Turkije beter dan in menig land dat dit jaar al is toegetreden tot de EU'', verklaarde Erdoˇgan.