Volkslied is `protocol'

De koningin erkent ,,ten volle'' dat het volkslied van iedereen is, heeft premier Balkenende gisteren gezegd tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Dat het Wilhelmus niet gespeeld wordt bij de ontvangst van buitenlandse staatshoofden in haar afwezigheid is volgens de minister-president geen gevolg van persoonlijke aanspraken door de vorstin op het Wilhelmus, maar een kwestie van ,,militair protocol''. Balkenende zegde toe dat dit protocol nog eens bekeken zal worden.

Balkenende deed zijn uitspraken in een overleg met de Kamer over de Europese Top, morgen in Brussel. Ondanks aandringen van de Kamer wilde Balkenende niet zeggen wie zijn favoriet is voor het voorzitterschap van de Europese commissie, en evenmin wie hij het liefst de Nederlandse eurocommissaris ziet worden.

Volgens het Kamerlid Van Baalen (VVD) moet, als op de top van deze week geen overeenstemming wordt bereikt over de definitieve tekst van een Europese grondwet, de Nederlandse regering er verder niet meer naar streven tijdens het Nederlands voorzitterschap alsnog tot overeenstemmming te geraken. ,,Dat is zonde van de energie, de Europese Unie kan ook nog een paar jaar door met het Verdrag van Nice'', aldus de VVD'er.