Veeg teken

Minister Donner (Justitie, CDA) houdt halsstarrig vast aan zijn weigering de Raad van State advies te vragen over een nieuwe antiterrorismebepaling. Deze betreft het strafbaar stellen van samenspanning tot een terroristisch misdrijf. Dit werd later toegevoegd aan het wetsvoorstel dat is ingediend ter uitvoering van een Europees kaderbesluit in het kielzog van de aanslagen van 11 september 2001. Het verzet tegen nadere advisering is alleen al opmerkelijk omdat Donner zelf afkomstig is uit de Raad van State. Vertrouwt hij zijn oude collega's toch niet helemaal? Formeel heeft de minister het gelijk aan zijn zijde. De Grondwet verplicht de regering alleen advies te vragen aan de Raad van State voordat een wetsvoorstel wordt ingediend. Voor tussentijdse wijzigingen geldt dat niet. Zeker als het wijzigingsvoorstel ingrijpend van aard is valt er echter alles voor te zeggen om toch een nader advies van de Raad van State te vragen. De strafbaarstelling van samenspanning ís een ingrijpende wijziging, ook al ontkent Donner nog zo hardnekkig. Dit delict is niet voor niets voorbehouden tot aanslagen tegen de koningin. Nu wil de Tweede Kamer het al inzetten tegen dierenactivisten.

De tussentijdse wijziging is ook in strijd met de goede gewoonte dat de regering geen gebruik maakt van de uitvoering van Europese regels om andere, nationale kwesties te regelen. Dat heeft Donner nota bene zelf verklaard in een eerdere ronde van het wetgevingsproces over de terroristische misdrijven. De samenspanningsbepaling is zo'n onderwerp waartoe Europa niet verplicht. Zelfs het eigen CDA van de minister moppert in de senaat ,,dat er telkens andere dingen in het wetsvoorstel zijn gefietst''. Het minste is dat aan strafbare samenspanning de eis wordt gesteld dat de boze voornemens blijken uit de een of andere openlijke daad van de betrokkenen. Dat is in het buitenland een gebruikelijke eis, maar zelfs daar wil Donner niet aan. Hij geeft eerlijk toe dat het hem ook helemaal niet is begonnen om de strafbaarstelling zelf of de strafmaat, maar om de onderzoeksbevoegdheden die zo'n ruime bepaling oplevert voor de overheid. Zo'n vrijbrief is pas echt een veeg teken.