Stijging van werkloosheid blijft constant

De werkloosheid in Nederland blijft oplopen met 12.000 mensen per maand. Gemiddeld 495.000 personen hadden geen werk in de periode van maart tot en met mei van dit jaar. Dat is de hoogste werkloosheid sinds het midden van de jaren negentig. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekendmaakte.

Het werkloosheidspercentage komt daarmee op 6,6 procent. In dezelfde periode van vorig jaar was dit 5,2 procent. Het tempo waarmee de werkloosheid stijgt is niet afgenomen. Over de afgelopen zes maanden kwamen er gemiddeld 12.000 werklozen bij, net als de vorige maand. Een half jaar geleden, in november 2003, was de gemiddelde toename over de zes maanden daarvoor nog 6.000 werklozen per maand.

De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. ,,In de wintermaanden is de werkloosheid gemiddeld altijd iets hoger. Er is dan minder werk in bedrijfstakken als de bouwnijverheid, de landbouw en de horeca'', aldus het CBS. Na de maand maart heeft de winter nauwelijks invloed op de werkloosheid.

Vooral de jeugdwerkloosheid liep volgens het CBS flink op, van 10,6 procent vorig jaar naar 13,7 procent nu. Van alle jongeren tussen 15 en 24 die onderdeel uitmaken van de beroepsbevolking (mensen die 12 uur of meer per week betaald werk verrichten of willen verrichten) zijn er 121.000 werkloos.