Onderdruk en persdrang

Hoe protesteer je met succes tegen een parkeerbon? De Friese parkeerwachter Dirk Kamminga maakte een bloemlezing met citaten uit authentieke bezwaarschriften.

Een originele smoes, die weet Dirk Kamminga te waarderen. De parkeerwachter uit Leeuwarden verscheurde laatst nog een bon van een man die zei dat hij onwel was geworden van een maaltijd in de stationsrestauratie. En een jongen die te laat bij zijn auto kwam omdat het uitmaken van zijn verkering zo lang had geduurd, kon ook rekenen op zijn clementie.

Maar de meeste automobilisten zijn niet zo vindingrijk, zegt Kamminga. Hooguit één keer per week hoort hij een verrassend excuus. ,,Meestal is het: `Ik was geld aan het wisselen'' Of: `Ik sta hier nog geen twee minuten.' Die smoezen wil ik niet meer horen.''

Al tien jaar verzamelt Kamminga excuses om een parkeerbon te ontlopen. Uit de verweerschriften die de politie het afgelopen decennium ontving, stelde hij een bloemlezing samen onder de titel Verrek, een bon! De parkeerwachter hoopt dat deze verzameling frustraties over de parkeerbon andere foutparkeerders zal inspireren. Een selectie:

,,Ik was in het Gerechtsgebouw opgeroepen als getuige en ben gelijk twee dagen vastgehouden. In deze tijd heb ik de kans niet gehad om geld in de parkeermeter te gooien.''

,,De verkeersovertreding kan niet door mij zijn begaan. Op de datum van de vermeende constatering bevond ik mij namelijk in de Verenigde Staten van Amerika in gezelschap van mijn autosleutels.''

,,Wir bitten um Erlass des Bussgeldes. Wirden Sie diesem Einspruch nicht stattgeben, werden wir nicht wieder in Holland Urlaub machen.''

,,Ik heb in het Fries Museum ons eigen erfgoed gerestaureerd. Ik vraag u dan ook dringend het verbaal te ontheffen, gezien mijn unieke prestatie, die niemand in Friesland uitgezonderd ik heb kunnen waarmaken. Een eresaluut aan ons Friese erfgoed waar ik en ons Friese volk trots op behoren te zijn.''

,,De oorzaak van dit niet-betaald parkeren was dat ik naar een barende met persdrang moest.''

,,Het kan ook zijn dat er tussen 11.04 en 11.30 uur een zuigauto van de gemeentelijke reiniging is langsgereden, waardoor er onderdruk in het ventilatiesysteem van de auto is ontstaan zodat het parkeerkaartje in de ventilatiestrook is gezogen. Deze onderdruk kan ook zijn ontstaan door een te snel langsrijdende vrachtauto.''

,,Voortaan zal ik te allen tijde het kaartje achter het voorraam plaatsen en niet meer mijn logische redenering volgen.''

,,Ik kom tot geen andere conclusie dan dat de agent verdekt stond opgesteld en wachtte op iemand als mij, iemand die niet ogenblikkelijk een ticket koopt maar eerst nog even het postkantoor in moet.''

,,Op de Voorstreek, waar laden en lossen is toegestaan, was ik bezig met het laden en lossen van mijn vrouw.''

,,Toen ik 4 april naar de advocaat voor echtscheiding moest, was ik zeer in de war en heb het parkeerkaartje omgekeerd voor het raam gelegd.''

,,Bovendien vraag ik mij af wie u het recht geeft mijn eigendom te voorzien van een lichtblauwe plastic strip op de voorruit met een dermate grote kleefkracht, dat deze niet zonder nagelbeschadiging verwijderd kan worden.''

,,Ik ben 58 jaar en niet zo gauw genegen tot generaliseren, maar toch spreekt blauw op straat mij op dit moment niet meer zo aan.''

,,Bij deze dien ik een aanklacht in tegen de verbalisant en verzoek om vergoeding van de gemaakte kosten aan immateriële schade (stijgen van de bloeddruk).''

,,Na onze gelovige belijdenis werd ik geschokt door de voor mij onbetaalbare boete.''

,,Naar aanleiding van bekeuring van parkeermeter nr. 2588 dien ik een bezwaarschrift in waar ik het niet mee eens ben.''

,,Moet de gemeente Leeuwarden het geld voor het failliete Cambuur op deze manier terugverdienen? Sorry, daar doe ik niet aan mee.''

Dirk Kamminga: Verrek, een bon!, 34 blz. €4,95 Te bestellen via www.persbureauleeuwarden.nl