Nog geen energie uit kippenmest

Het plan van afval- en energiebedrijf Fibroned om in Apeldoorn een grote kippenmestverbrandingsinstallatie te bouwen, heeft opnieuw forse vertraging opgelopen. De verbranding van deze `biomassa' moet milieuvriendelijke energie opleveren. De Raad van State heeft gisteren de nieuwe milieuvergunning van Fibroned echter voorlopig buiten werking gesteld. Het rechtscollege wil eerst een diepgaand onafhankelijk onderzoek naar de milieugevolgen van de voorgenomen verbranding van pluimveemest. Fibroned wil jaarlijks 385.000 ton biomassa verbranden, waarvan 300.000 ton pluimveemest en 85.000 ton andere biomassa.