NMa bepleit compensatie van tipgevers

Er moet een compensatieregeling komen voor klokkenluiders. Dat zei directeur-generaal Pieter Kalbfleisch van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vandaag bij de presentatie van het jaarverslag.

,,Deze mensen maken een hele moeilijke keuze als ze hun werkgever of bedrijf aangeven, daar moet iets tegenover staan.'' Dat hoeft niet per definitie een financiële beloning te zijn, zegt Kalbfleisch. Hij verwijst naar klokkenluider Ad Bos, de ex-directeur van het bouwbedrijf Koop Tjuchem wiens onthullingen over prijsafspraken in de bouwsector leidden tot de bouwfraude-affaire. Bos toonde vorige week een brief die hij had ontvangen van premier Balkenende. Die liet weten geen reden te zien om Bos, die momenteel zonder werk zit, financieel tegemoet te komen. Bos verkeert naar eigen zeggen in financiële problemen en is hevig teleurgesteld in de overheid.

Kalbfleisch wijst op het belang van klokkenluiders bij het aan het licht brengen van misstanden. ,,Je hebt altijd iemand nodig die de vuile was buitenhangt, die de eerste steen uit het bouwwerk trekt.'' Hij doet geen uitspraken over de brief van Balkenende. Hij noemt Bos wel ,,een klassieke klokkenluider'' en ,,een bijzondere figuur''. Hij heeft binnenkort een gesprek met Bos.

Kalbfleisch beschouwt het onderzoek naar de bouwfraude als een van de successen van het afgelopen jaar. Voor de clementieregeling, waarbij bedrijven een lagere boete krijgen in ruil voor openheid, hebben zich 450 bouwbedrijven gemeld. De NMa heeft van opdrachtgevers in de bouw vernomen dat de prijzen voor aanbestedingen al dalen.

De garnalenbranche is een andere bedrijfstak waar NMa-optreden volgens Kalbfleisch succesvol is geweest. Garnalenvissers kregen boetes opgelegd voor vangstafspraken. ,,De aanvoer is vergroot en de prijzen in de supermarkt zijn gedaald.''

Kalbfleisch noemt ook de telecomsector. ,,Onder druk van NMa-onderzoek naar de beltarieven van vaste naar mobiele toestellen hebben telecombedrijven de tarieven gehalveerd. Dit levert de samenleving een besparing op van 200 miljoen euro.''

De NMa legde in 2003 voor 135 miljoen euro aan boetes op in 14 zaken. Er werd echter slechts 6 miljoen euro betaald, omdat de meeste bedrijven bezwaar hebben aangetekend. Kalbfleisch zei vanochtend de procedures te willen bekorten. Bedrijven moeten de bezwaarprocedure bij de NMa kunnen overslaan, zodat ze direct naar de rechtbank kunnen stappen voor beroep.