Minder geld gemeenten

Gemeenten krijgen over 2004 en 2005 minder geld uit het gemeentefonds dan verwacht. Dit jaar zal de algemene uitkering uit het gemeentefonds 475 miljoen euro lager uitvallen op een totaal van ruim 12 miljard euro. Over 2005 moeten gemeenten ook rekening houden met een lagere uitkering. De hoogte daarvan is afhankelijk van verdere bezuinigingen op de rijksbegroting.

Dat staat in de circulaire gemeentefonds juni 2004. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) schrijft daarin dat de cijfers voor het lopende jaar `hard' zijn. ,,Het is duidelijk dat gemeenten bij de komende begroting voor beslissingen staan die soms pijnlijk zijn.'' De verlaging van de uitkering noemt Remkes onontkoombaar. ,,Het Rijk moet noodgedwongen de uitgaven beperken, de andere overheden kunnen niet achterblijven.''

Remkes verwacht op de langere termijn meer ruimte. Ook voor volgend jaar ligt enig herstel in het verschiet, maar te weinig om de daling van 2003 en 2004 te compenseren. Pas na vaststelling van de begroting 2005, is er duidelijkheid over het gemeentefonds. De uitkeringen zijn gekoppeld aan de groeicijfers van de rijksoverheid. Eind jaren negentig groeide die uitkering met vijf tot acht procent per jaar, aldus Remkes. ,,Nu het economisch slechter gaat, delen gemeenten in de malaise.''