Mensenhandel zwaarder straffen

Minister Donner (Justitie) zal de maximale gevangenisstraffen voor mensensmokkel en mensenhandel verzwaren naar vijftien jaar. Nu zijn deze straffen respectievelijk acht en tien jaar. De Tweede Kamer staat unaniem achter het wetsvoorstel dat deze strafvermeerdering mogelijk maakt. Nederland voldoet hiermee aan internationale verdragen. Met deze wetswijziging worden mensensmokkel en mensenhandel strafbaar in alle EU-landen en landen die aangesloten zijn bij het VN-Protocol. Doordat de rechter niet meer hoeft aan te tonen of men handelt uit winstbejag of niet, wordt het eenvoudiger mensen te veroordelen. De straf kan oplopen tot twaalf jaar als er sprake is van zwaar lichamelijk letsel of levensgevaar voor de illegaal. De dader krijgt vijftien jaar als de illegaal tijdens de smokkel overlijdt.