Gedragscode voor e-mailreclame

Commerciële internetbedrijven hebben een eigen gedragscode opgesteld voor reclame per e-mail (spam). Onder auspiciën van het E-commerce Platform Nederland (ECP.nl) hebben marketingorganisaties DDMA, Emma.nl en Thuiswinkel.org een aantal regels afgesproken over spam.

De code bevat, bovenop de maatregelen tegen spam uit de Telecommunicatiewet, regels over de grootte van het e-mailbericht, een verbod op het meesturen van uitvoerbare bestanden en een verplichting voor het vermelden van duidelijke en eenvoudige afmeldmogelijkheden. Ook moet de e-mail informatie bevatten over het doel waar het e-mailadres van de consument voor wordt gebruikt.

De marketingorganisaties verzorgen elektronische reclame voor enkele honderden aangesloten organisaties, waaronder banken en liefdadigheidsinstellingen.

De Code Verspreiding Reclame via E-mail gaat verder dan de Telecommunicatiewet. Daarin staat dat het sturen van reclame via e-mail aan particulieren alleen nog is toegestaan als de consument daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Bij overtreding kan de telecomtoezichthouder Opta een boete tot 450.000 euro opleggen.

Consumenten kunnen een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC) als een e-mail in strijd met de code is verstuurd. De RCC kan geen boetes opleggen, maar de brancheorganisaties kunnen de overtreding openbaar maken en het bedrijf uit de organisatie stoten. ,,Deze vorm van zelfregulering werkt al veertig jaar met succes'', zegt een woordvoerder van de Reclame Code Commissie.

Directeur D. van der Steenhoven van DDMA benadrukt dat zijn bedrijf zich met commerciële e-mail bezighoudt. ,,Daarom heeft het bedrijfsleven er zelf ook belang bij dat communicatiekanalen open en schoon blijven'', aldus Van der Steenhoven. Bij commerciële e-mail gaat het onder meer om uitnodigingen voor evenementen en aanbiedingen aan klantenrelaties. Van der Steenhoven: ,,Bijna elke onderneming in het midden- en kleinbedrijf doet aan e-mailmarketing, al weten ze het soms zelf niet.''

Naar schatting 60 procent van al het e-mailverkeer bestaat op dit moment uit spam. Dat percentage groeit jaarlijks.