Een bezoek aan 350.000 ambassadeurs van Turkije

De Turkse premier Erdoˇgan, op bezoek in Nederland, ontmoette gisteren zijn landgenoten. ,,Neem uw buurman en buurvrouw mee op vakantie naar Turkije.''

,,Turkije is trots op u'', scandeeert de volle Oxford-zaal in de Erasmus Universiteit Rotterdam als de Turkse premier Tayyip Erdoˇgan binnenkomt. Zijn officiële bezoek aan Nederland, van twee nachten en een dag, zit er bijna op. Gistermorgen bezocht hij koningin Beatrix en sprak hij met premier Balkenende over de Turkse wens toe te treden tot de Europese Unie (EU). Nederland is in de tweede helft van dit jaar voorzitter van de EU. En in december moet besloten worden of de toetredingsonderhandelingen met Turkije, dat sinds 1963 geassocieerd lid is, kunnen beginnen.

In de middag was Erdoˇgan de gast van de Kamer van Koophandel in Rotterdam. Samen met Frankrijk is Nederland de grootste Europese investeerder in Turkije. De verwachting is dat de handelskansen voor Nederland verder toenemen als Turkije tot de EU wordt toegelaten.

Erdoˇgan heeft zelf aangedrongen op een ontmoeting met de Turkse gemeenschap inmiddels zo'n 350.000 mensen, vanwie 250.000 met de Nederlandse nationaliteit. De Turken in Nederland gaan gebukt onder de negatieve gevolgen van 11 september, aldus voorzitter Sabri Kenan Bagci van het Inspraakorgaan Turken (IOT). ,,Allochtonen zijn nog slechts een probleem'', houdt hij de Turkse premier voor.

Bagci werkt in rap tempo de wensenlijst van de Turken in Nederland af. Zo moet de veiligheid van hen die in de zomervakantie met de auto door Europa naar Turkije reizen beter worden gegarandeerd. ,,Met name in Bulgarije zijn de problemen groot.'' Verder vindt Bagci dat de Turkse douaneautoriteiten hen veel te lang aan de Turkse grens laten wachten en vaak onnodig streng zijn.

Ook moet, zo bepleit hij, het bedrag van 5.000 euro omlaag dat Turkse mannen in het buitenland moeten betalen om hun militaire dienstplicht af te kopen. ,,Gezinnen met drie zonen kunnen die som onmogelijk opbrengen.'' Verder zou er ten minste één Turks consulaat bij moeten komen, bij voorkeur in Amsterdam. Deventer en Rotterdam hebben een consulaat en de ambassade is in Den Haag. ,,De omvangrijke Turkse gemeenschap vraagt om meer consulaire ondersteuning.''

De Turkse overheid zou, meent de IOT-voorzitter, de Nederlandse regering moeten kapittelen voor de hoge legesgelden voor bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Ook de beperkingen voor huwelijksmigranten verdienen protest een bruid of bruidegom uit het buitenland moet 21 jaar zijn (nu is dat 18) en Nederlands spreken, en de partner hier moet ten minste 120 procent van het minimumloom verdienen (is nu 70 procent).

Erdoˇgan zegt dat ,,zowel de koningin als premier Balkenende hem heeft verzekerd dat de integratie van Turken hier geen probleem is''. De Turkse premier dringt er bij zijn toehoorders op aan meer aandacht te geven aan onderwijs. Dat is volgens hem de sleutel tot integratie. Hij is er trots op dat er nu vier Nederlanders van Turkse origine in het parlement zitten en er 150 raadslid zijn, maar dat is volgens hem nog steeds te weinig. En hij heeft nog een dringende wens: maak geen onderscheid tussen jongens en meisjes. Stuur hen beiden zo lang mogelijk naar school.

De premier wil bovendien dat de Turken in Europa zich als de ambassadeurs van hun land opstellen. ,,Neem uw buurman en buurvrouw mee op vakantie naar Turkije'', benadrukt hij. ,,Wie eenmaal met eigen ogen Turkije heeft gezien, heeft een veel positiever beeld van ons land.'' Volgens hem hebben vorig jaar 900.000 Nederlanders een vakantie doorgebracht in Turkije. Dat aantal moet omhoog, houdt hij zijn landgenoten voor. Vanuit Duitsland reisden het afgelopen jaar een krappe drie miljoen toeristen naar Turkije. Toerisme versnelt volgens Erdoˇgan ,,onze integratie in Europa''. De zaal juicht opnieuw.

Het enthousiasme wordt plotseling onderbroken door geschreeuw vanaf het balkon. Twee toehoorders beklagen zich over de martelingen in de Turkse gevangenissen, die een van hen, naar wordt aangenomen een politiek vluchteling, zou hebben ondergaan. De twee mannen worden ruw door Turkse veiligheidsmensen de trap afgesleurd. Erdoˇ­gan zegt onderkoeld dat hij ook zelf in de cel heeft gezeten. (Erdoˇgan, oud-burgemeester van Istanbul, las ooit een gedicht voor waarin hij onder meer minaretten omschreef als bajonetten. Hij zat hiervoor in de gevangenis en mocht een aantal jaren niet aan politiek doen.)

Ook verwacht Erdoˇgan dat de Turken zich inzetten voor de vrijheid van godsdienst, zowel in Turkije zelf als in Europa. In Turkije moeten nieuwe kerken en synagoges kunnen komen, vindt hij. En Europa moet toestaan dat er moskeeën komen om moslims in de gelegenheid te stellen hun geloof te belijden.

Het allerbelangrijkste is volgens hem dat Turken in Nederland zich niet door onderlinge twisten uit elkaar moeten laten drijven. En discrimineer niet, meent Erdoˇgan. ,,Het is niet belangrijk of iemand Hans heet of Ahmet.''

    • Froukje Santing