Deen Jessen-Petersen leidt het VN-bestuur in Kosovo

De Deen Sören Jessen-Petersen wordt de nieuwe chef van het CN-bestuur in Kosovo, UNMIK. Hij is door VN-secretaris-generaal Kofi Annan benoemd tot opvolger van de Fin Harri Holkeri, die onlangs – formeel om gezondheidsredenen – aftrad.

Holkeri's aftreden wordt algemeen in verband gebracht met de anti-Servische rellen die in maart in Kosovo negentien mensen het leven kostten en die de geloofwaardigheid van Holkeri op een dieptepunt brachten. Annan heeft de Veiligheidsraad gevraagd zijn benoeming – waarvoor ook de Nederlander Pieter Feith op de kandidatenlijst stond – goed te keuren.

Sören Jessen-Petersen is van huis uit jurist en journalist. Hij werkte van lang voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarvan hij uiteindelijk van 1998 tot 2001 plaatsvervangend hoge commissaris was. Vervolgens werkte Jessen-Petersen voor de Europese Unie in de Balkan en sinds februari is hij vertegenwoordiger van de EU in Macedonië. De Deense minister van Buitenlandse Zaken prees hem gisteravond als een diplomaat met grote ervaring in de Balkan, inclusief Kosovo. Dat geldt vooral voor het thema van de terugkeer van vluchtelingen.

Een van de taken van Jessen-Petersen is de organisatie van een dialoog tussen de regering van Kosovo en de regering van Servië, waartoe Kosovo formeel nog steeds behoort, en de supervisie over de parlementsverkiezingen die in oktober moeten worden gehouden.