De Geus eist uitleg over uitgaven UWV

Minister De Geus (Sociale Zaken) wil opheldering van uitvoeringsinstituut UWV over hoge uitgaven aan extern personeel. UWV raakte eerder in opspraak over miljoenenuitgaven voor de inrichting van het kantoor.

Ditmaal gaat het om onverwacht hoge uitgaven aan tijdelijk personeel, zoals ict-consultants, uitzendkrachten en verzekeringsartsen. UWV, dat onder meer de werknemersverzekeringen WAO en WW uitvoert, gaf daaraan vorig jaar 135 miljoen euro uit, terwijl er een bedrag was voorzien van 40 miljoen euro een overschrijding met 240 procent.

Sociale Zaken heeft opheldering gevraagd over de cijfers, omdat die niet duidelijk blijken uit het jaarverslag over 2003. Deze cijfers staan wel in een intern document van het uitvoeringsinstituut, zo bevestigt UWV. De minister zegde de Tweede Kamer vanochtend toe de opgevraagde informatie binnen een week te zullen toesturen, zodat daar volgende week donderdag over kan worden gedebatteerd.

In het jaarverslag over 2003 staat wel een totaalbedrag aan personeelskosten, maar geen uitsplitsing naar vast en tijdelijk personeel. Het jaarverslag meldt slechts een stijging van de personeelskosten in 2003 met ongeveer 10 procent ,,als gevolg van autonome salarisverhogingen, indexatie, hogere sociale en pensioenlasten en door een toename van externe inzet, mede ten behoeve van projecten''. Het kabinet wil de uitgaven aan extern personeel door de ministeries en daaraan gelieerde instellingen juist terugdringen.

Begin dit jaar kwam het UWV in opspraak door overschrijding van zijn budget voor de bouw van het hoofdkantoor in Amsterdam. Bestuursvoorzitter T. Joustra moest daarop het veld ruimen, omdat hij De Geus niet goed zou hebben geïnformeerd. De minister zou daardoor ook de Kamer verkeerd hebben ingelicht.

Een UWV-woordvoerder erkent dat er opnieuw sprake is van een overschrijding. Zij beklemtoont dat het gaat om ,,één post in een inkoopverslag'' die bovendien ,,tijdelijk'' is. Bij het uitvoeringsinstituut moeten de komende jaren 6.300 van de 22.000 banen verdwijnen. ,,In de toekomst worden bepaalde werkzaamheden van het UWV opgeheven. Zo wordt de premieheffing overgeheveld naar de Belastingdienst'', vertelt de woordvoerster. ,,Vooruitlopend daarop worden collega's die nu vertrekken, niet vervangen. Hun plek wordt ingevuld door tijdelijk personeel, want het werk moet nu nog wel worden uitgevoerd.'' Verder werden onder meer extra keuringsartsen geworven om de achterstand bij herkeuringen van WAO'ers weg te werken.