Amerikaanse dreiging 5

Ik vrees dat de heren Sampiemon en Van Wolferen in hun analyse het gelijk volstrekt aan hun kant hebben. Ik vraag mij af wat mijn bijdrage zou kunnen zijn om aan deze ontwikkelingen een halt toe te roepen; dit mede gezien dat enerzijds ik slechts eenmaal in de vier jaar mijn stem mag uitbrengen en anderzijds dat het opwerpen van een dam tegen deze ontwikkelingen waarschijnlijk nu juist niet van onze politici zal komen en ook waarschijnlijk niet aan hen mag worden toevertrouwd. Zelf heb ik in ieder geval besloten zo mogelijk geen enkel Amerikaans product meer te zullen kopen. Voorts staat volgens mij impliciet in het artikel te lezen dat het het huidige Amerikaanse regime goed zal uitkomen als terroristen een nieuwe aanslag in de VS zouden plegen. Bedoelde aanslag zou, om de verkiezingswinst zeker te stellen, dus ook zeer wel door de huidige Amerikaanse regering zelf in scène kunnen worden gezet, zoals zij wellicht al eerder deed.

    • A.E. Groeneveld