Amerikaanse dreiging 3

Het betoog van de heren Sampiemon en Van Wolferen draaft soms fors door en het bevat inconsistenties. ,,Het rot'', zoals de heren stellen, heeft ertoe geleid dat ,,termen als soevereiniteit, terrorisme en veiligheid [...] door Orwelliaans gebruik hun betekenis hebben verloren''. Het is onloochenbaar dat Bush op basis van krakkemikkige gronden de Iraakse soevereiniteit heeft geschonden. Maar de heren zeggen niets over de schending in 1999 van de Servische soevereiniteit door de NAVO-interventie in Kosovo. Was dat ook Orwelliaanse `newspeak'?

Na zo'n 10 jaar etnisch-nationalistische moordpartijen en zuiveringen in het voormalige Joegoslavië, en na zo'n 10 jaar door de VN `geleid' vredeshandhavingsgemodder door Europeanen, schreeuwden Europeanen om een actievere bemoeienis van de VS in die Europese achtertuin. Na Dayton en de operaties IFOR en SFOR in Bosnië kwam in 1999 ten slotte de achteraf (!) door de VN geaccordeerde operatie inzake Kosovo.

Al die NAVO-operaties werden voornamelijk gedragen door de VS. Het is counterfactual reasoning, maar zonder de VS zou Joegoslavië nu waarschijnlijk nog steeds een bende zijn geweest. Met de van oudsher in Irak bestaande etnische en religieuze tegenstellingen, met de ellende die Saddam Hussein in Irak heeft achtergelaten, met de door Rusland aangerichte verwoesting in Afghanistan (1979-1988) en het door die oorlog opgekomen internationale moslimextremisme, zou de beoordeling van het `geval Irak' (en de strijd tegen moslimterrorisme) ook minstens zo'n 10 jaar de tijd moeten krijgen.

    • Drs. R.J. Smits