Aantal vluchtelingen in de wereld daalt

De Verenigde Naties hebben een scherpe daling van het aantal vluchtelingen in de wereld geconstateerd. Het aantal vluchtelingen, ontheemden en asielzoekers daalde in 2003 met 18 procent tot 17,1 miljoen. Het gaat om het laagste aantal in zeker tien jaar tijd. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR gaf deze cijfers gisteren vrij in Genève. De publicatie van de statistieken van 2003 komt enkele dagen voor Wereldvluchtelingendag op 20 juni.

De cijfers betreffen mensen die onder het mandaat van de UNHCR vallen. Het gaat in totaal om 9,7 miljoen vluchtelingen. Afghanen vormen met zeker 2,1 miljoen mensen in 74 asiellanden nog steeds de grootste groep. De Palestijnen vallen onder een andere VN-organisatie en worden daarom niet meegeteld door de UNHCR.

UNHCR-chef Ruud Lubbers verklaarde de afname door meerdere ontwikkelingen. Volgens hem stegen de inspanningen van de internationale gemeenschap om oplossingen te vinden voor de miljoenen ontwortelden. Ook wees hij op de voortdurende inzet van zijn organisatie en haar partners om langdurige vluchtelingencrises te helpen oplossen.

,,Deze statistieken zijn uiterst bemoedigend, vooral voor de bijna vijf miljoen mensen die de afgelopen jaren zijn teruggekeerd naar huis of ergens anders een plek hebben gevonden om een nieuw leven op te bouwen. Voor hen weerspiegelen deze droge statistieken een speciale realiteit'', zei hij.