Turkse trots

Veel Turken in Nederland gaan gebukt onder de toon van het integratiedebat, zegt Emine Bozkurt. ,,Ze zijn gekwetst en voelen zich tweederangs burger.'' Dat is volgens haar de reden dat naar schatting tussen de 45.000 en 50.000 Nederlanders van Turkse origine vorige week hun stem uitbrachten.

Vier jaar geleden was dat niet meer dan 20.000 zegt, zegt ze. Bozkurt met een Turkse vader en Nederlandse moeder werd dankzij 24.359 voorkeursstemmen in het Europese Parlement gekozen. De steun komt vooral uit Turkse hoek. Men is er trots op, zo valt in het gastenboek op haar website te lezen, dat een van hun eigen mensen nu in Brussel zit.

Bozkurt zegt tijdens de verkiezingscampagne vooral geschrokken te zijn ,,van de pijn van de Turken''. ,,Wat ze ook doen, ze blijven slechts een Turk.'' Daarom is het, volgens haar, ook zo belangrijk dat Turkije later dit jaar te horen krijgt dat de onderhandelingen voor het lidmaatschap van de EU eindelijk gaan beginnen. Bozkurt: ,,Turkije behoort dan tot Europa. Dat zou een enorme opkikker voor de Turken in Nederland zijn.'' Ze is voorstander van de Turkse toetreding. ,,Dat zorgt voor vrede, stabiliteit en welvaart in die regio. En het heft de negatieve scheiding op die er is bestaat tussen de westerse en niet-westerse wereld, tussen moslims en christenen.''

Bozkurt (36) studeerde Europese Studies en is sinds 1997 actief binnen de PvdA. In Brussel gaat ze zich vooral sterk maken voor de gelijk behandeling van mannen en vrouwen, homo's en hetero's. Maar ook etnische afkomst, godsdienst en levensovertuiging mogen volgens haar geen obstakel vormen. De nieuwe europarlementariër heeft zowel een Nederlands als een Turks paspoort en ze is sinds een jaar met een Surinamer getrouwd. ,,Ik ben in Nederland opgegroeid, maar ik ben gewend om met culturele verschillen om te gaan. Ik kan al die culturen prima in mijzelf verenigen.''

Vorig week trad ze toe tot het participatieteam van PAVEM, ook wel de commissie-Máxima genoemd, die de integratie van allochtone vrouwen op gemeentelijk niveau moet bevorderen. De dertig vrouwen van het team fungeren als rolmodellen voor andere allochtone vrouwen.

    • Froukje Santing