Tribunaal opent met relaas van TF2-918

Getuige TF2-918, een 52-jarige boer, begon zijn relaas aarzelend. Verscholen achter een muur, die hem anonimiteit garandeerde, getuigde hij snikkend over de onthoofding van zijn broer en zijn eigen marteling tijdens de bloedige burgeroorlog in Sierra Leone. ,,De soldaten verbrandden een plastic zak en lieten gesmolten plastic op mijn schouders druppelen'', zei hij. ,,Ik moest ook toekijken hoe mijn broer vermoord werd.''

Tussen 1991 en 2002 stierven meer dan 50.000 mensen in een gruwelijk conflict in het diamantrijke West-Afrikaanse land. Nog veel méér burgers werden het slachtoffer van ernstige martelingen, brute verkrachtingen en gedwongen huwelijken. In 2002 slaagde Groot-Brittannië er in om een einde te maken aan het conflict tussen de rebellengroepen, het regeringsleger en verschillende door de regering gesteunde milities in de voormalige kolonie.

Beschuldigde Sam Hinga Norman, voormalig leider van een gewelddadige militie in Sierra Leone en oud-minister van Binnenlandse Zaken, weigert het door de Verenigde Naties opgezette oorlogstribunaal – en dus ook de getuigenis van TF2-918 – te erkennen. Vlak voor TF2-918 gisteren de rechtzaal werd binnengeleid, sprak Hinga Norman de rechters tien minuten lang toe: ,,Dit gerechtshof heeft niet het grondwettelijk recht om mij of welke andere burger van Sierra Leone dan ook te veroordelen'', zei hij.

TF2-918 was de eerste getuige op het Sierra-Leone-tribunaal dat twee weken geleden van start ging. Het oorlogstribunaal is de eerste door de VN gesteunde rechtbank waarin VN- en lokale rechters oorlogsmisdaden berechten in het land waar ze plaatsvonden. Vooral de Verenigde Staten, die bekend zijn als tegenstanders van het Internationale Strafhof in Den Haag, steunen het initiatief financieel en promoten het als een voorbeeld voor alle toekomstige processen over oorlogsmisdaden.