`Te weinig controle gasleidingen'

De beheerders van gasdistributienetwerkken leven hun eigen normen niet na. Hierdoor kunnen breuken in gasleidingen ontstaan met levensgevaarlijke gevolgen.

Dit concludeert de Raad voor de transportveiligheid in een rapport over een groot gaslek op 27 maart 2003 in een hogedrukdistributieleiding van Essent Netwerk Noord in de gemeente Groningen. Het lek leidde gelukkig niet tot calamiteiten. De oorzaak van de lekkage was een breuk in een gietijzeren afsluiter. Wegens het gevaar voor een explosie werd de omgeving afgesloten voor verkeer. Doordat niet exact bekend was hoe de gasleiding precies liep en waar de afsluiters zich bevonden, kostte het veel tijd alvorens men de gastoevoer kon afsluiten.

De Raad wijst erop dat in de branche algemeen bekend is dat gietijzeren afsluiters niet meer voldoen. Sinds 1994 zijn dergelijke afsluiters niet meer toegestaan. Bij Essent Netwerk Noord was dit verbod echter niet doorgedrongen tot het beheer van het leidingnet. Er was geen functionerend beheersysteem van het netwerk.

De Raad maakt zich grote zorgen over het gasnetwerk in Nederland, omdat dit nu al het zevende incident is met gasleidingen dat de Raad onderzoekt. ,,Gezien het ontbreken van een aantoonbare naleving van de door de branche opgestelde normen en richtlijnen wordt de Nederlandse gasnetbeheerders gevraagd op korte termijn aan te tonen dat het bestaande systeem van zelfregulering adequaat is om de veiligheid te waarborgen.''

Een woordvoerder van de Raad voor de transportveiligheid wil niet zeggen dat de geringe aandacht voor veiligheid het gevolg is van de liberalisering van de energiebedrijven. Wel wijst hij erop dat mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Raad, zich herhaalde malen in deze zin heeft uitgelaten: ,,Waar winstdoelstelling de hoofdzaak is, schiet de veiligheid er bij in.''