Slagveld verplaatst naar CAO-overleg

Na het mislukken van het voorjaarsoverleg verplaatst het slagveld zich naar het CAO-overleg. De FNV is naar eigen zeggen begonnen met een poging de gevolgen van het kabinetsbeleid te repareren. Gisteren zijn de onderhandelingen voor de CAO in de grootmetaal van start gegaan, de eerste grote bedrijfstak-CAO die dit jaar vernieuwd moet worden.

De grootste vakbond, FNV Bondgenoten, eist van de werkgevers een loonsverhoging van 1,25 procent, doorbetaling van het loon van zieke werknemers tijdens het eerste en het tweede ziektejaar en instandhouding van de mogelijheid om vervroegd met pensioen te gaan. De CAO is van toepassing op de 175.000 werknemers in de metaalindustrie.

De FNV voelt zich na het mislukken van de onderhandelingen met kabinet en werkgevers over het prepensioen niet meer gebonden aan de afspraak in het najaarsakkoord van vorig jaar om geen loonsverhogingen af te spreken in 2004 en 2005. De werknemers houden zich ook niet meer aan hun toezegging om geen aanvulling te eisen van het loon in het tweede ziektejaar. Sinds dit jaar is de werkgever verplicht om een zieke werknemer ook in het tweede jaar 70 procent van zijn loon door te betalen. In CAO's wordt dit meestal aangevuld tot 100 procent.

Een probleem in de onderhandelingen is de pensioenregeling, omdat onbekend is of het voornemen van het kabinet de fiscale begunstiging van het prepensioen volledig af te schaffen door de Kamer komt. ,,Wij willen de bestaande regeling, waarin werknemers met 62 jaar weg kunnen, behouden'', zegt FNV Bondgenoten. Volgens de vakbond willen de werkgevers in de metaalsector, verenigd in FME/CWM, de bestaande CAO uitkleden. FME zou toeslagen voor werken op onregelmatige tijden willen schrappen, het opnemen van vrije dagen afhankelijk maken van beschikbaar werk en de werkweek verlengen van 38 naar 40 uur zonder meer loon. De FME wil niet ingaan op de onderhandelingen, maar zegt wel dat ook werkgevers het bestaande, flexibele pensioensysteem willen behouden. Als de kabinetsplannen doorgaan is dat volgens hem niet betaalbaar.