Rekenkamer: geen samenwerking verslaafdenzorg

De hulp aan verslaafden heeft te lijden onder de gebrekkige samenwerking tussen ministeries, organisaties en instellingen. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) moet daarom een dieper stempel drukken op de organisatie van de verslavingszorg, zo concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport Zorg voor verslaafden dat vandaag is gepubliceerd. Zonder betere samenwerking kunnen de problemen van verslaafden niet effectief worden aangepakt. Ze constateert dat veel organisaties onvoldoende kennis hebben van hun doelgroep. Behalve hulporganisaties zijn ook woningcorporaties en sociale diensten, die onder het regime van andere departementen vallen, bij de verslavingszorg betrokken.