Financiering van ziekenhuis anders

De Tweede Kamer wil net als minister Hoogervorst (Volksgezondheid) dat ziekenhuizen en medisch specialisten per 1 januari anders worden gefinancierd. De invoering van de nieuwe `diagnosebehandelcombinatie' (dbc) kan wel met problemen en kinderziekten gepaard gaan, zo waarschuwde Hoogervorst gisteren de Kamer tijdens een overleg. Hij wil echter niet langer wachten met de introductie van dit nieuwe prijzensysteem. Ziekenhuizen die hun administratie op 1 januari niet op orde hebben, krijgen hun declaraties niet vergoed.

Het wordt een ,,erg omvangrijke administratieve en automatiseringsoperatie'', aldus Hoogervorst: ,,Als ik moet wachten tot het helemaal perfect is komt het er nooit van. Sommige groepen hebben bovendien baat bij het huidige vermolmde en perverse financieringssysteem, zoals ziekenhuizen die nu op geen enkele wijze verantwoording voor hun prestaties afleggen of veel verdienende medisch specialisten die moeten gaan inleveren.'' Kamer en minister waren het erover eens dat druk nodig blijft om te voorkomen dat de weerstand tegen de invoering succes heeft. De invoering werd al twee keer uitgesteld.

De diagnosebehandelcombinatie, waarbij alle kosten voor vaststelling, behandeling en verpleging van een aandoening onder één noemer worden gebracht, geldt per 1 januari vooralsnog voor een groep van 27 relatief eenvoudige aandoeningen als staar, liesbreuk, hernia, nierstenen, spataderen en jicht. Hiermee is ongeveer 10 procent van het budget van de ziekenhuizen en specialisten gemoeid. Het invoeren van dbc's voor andere aandoeningen hangt af van ervaringen met de eerste stap.

Een meerderheid in de Kamer was bezorgd dat specialisten door de dbc's worden aangezet tot meer behandelingen dan medisch gezien noodzakelijk is. Zij vindt dat het nieuwe systeem niet tot hogere inkomens voor de medisch specialisten mag leiden, al is het wel de bedoeling dat het tot een harmonisatie tussen de verschillende specialismen komt. De Kamer verwacht dat invoering van het systeem eerder leidt tot verlaging van de inkomens: in Nederland verdienen de specialisten twee tot drie keer zoveel als hun collega's in België. De Nederlandse specialisteninkomens behoren tot de top in Europa, aldus Hoogervorst.