Donner wil geen advies over terreur

Minister Donner (Justitie, CDA) is niet bereid om de Raad van State om advies te vragen over zijn wetsvoorstel het voorbereiden van terreuracties strafbaar te stellen.

D66 vroeg daar gisteren om tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de Wet terroristische misdrijven. Volgens Donner is een dergelijke procedure schadelijk voor het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie.

D66-senator Kohnstamm diende gisteren een motie in waarin om een spoedadvies over dat onderdeel in het wetsvoorstel werd gevraagd. De Raad van State heeft al advies uitgebracht over het wetsvoorstel. Maar het strafbaar stellen van het voorbereiden van terreuracties, `samenspanning', is er later aan toegevoegd.

Donner zei aanvaarding van die motie `ernstig' te ontraden. Tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer was de D66-fractie met het gehele wetsvoorstel akkoord gegaan. De PvdA ging toen ook akkoord, behalve met de onderdelen die betrekking hadden op het strafbaar stellen van samenspanning.

Volgens Donner heeft hij strafbaarstelling van samenspanning nodig om terreuraanslagen in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen. ,,Je moet kunnen ingrijpen in de preventieve fase.'' Samenspanning is nu ook al strafbaar, maar dan moeten er voorwerpen zijn aangetroffen die nodig zijn voor strafbare handelingen. Donner wil ook zonder deze voorwerpen kunnen ingrijpen: ,,Als er sprake is van samenspanning moet ik kunnen optreden.''

PvdA, GroenLinks, SP en de SGP steunden het verzoek van Kohnstamm om een spoedadvies aan de Raad van State te vragen. SP-woordvoerder Kox noemde het wetsvoorstel ,,onvoldoende secuur. De haast waarmee het is opgesteld, is er van af te lezen.''

Als de senaat het wetsvoorstel volgende week aanvaardt, worden de gevangenisstraffen voor misdrijven als doodslag, mishandeling, kaping en ontvoering met vijftig procent verhoogd als ze met een terroristisch oogmerk worden gepleegd. Ook wordt rekrutering ten behoeve van de jihad strafbaar gesteld. Op deelname aan een terroristische organisatie komt een maximumstraf van acht jaar te staan.

Leiders van een terroristische organisatie kunnen een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar krijgen.