Centrale bank ziet herstel economie

De Nederlandse economie zal in 2006 voor het eerst weer harder groeien dan op de lange termijn gebruikelijk is. De economische groei bedraagt dit jaar nog maar 0,8 procent, in 2005 2 procent en in het jaar daarna 2,7 procent.

Dit schrijft De Nederlandsche Bank in haar vandaag verschenen kwartaalbericht, waarin de jongste prognoses staan over de economie. Volgens de centrale bank zal de inflatie verder afnemen, van 1,3 procent naar 0,9 procent in de loop van volgend jaar.

De werkloosheid zal, ondanks de aantrekkende economie nog blijven stijgen, met 135.000 personen dit jaar en 67.000 volgend jaar. Pas in 2006 wordt een eerste daling verwacht, maar die is, met 7.000 personen, gering.

De Nederlandsche Bank verwacht veel van de matige loonontwikkeling, die de exportpositie verbetert. Het huidige herstel van de economie vindt plaats volgens een `klassieke' volgorde: het wordt in eerste instantie gedragen door de exportsector, waarna consumptie en investeringen geleidelijk gaan bijdragen tot de economische groei.

De centrale bank heeft met zijn economische model ook de oorzaken van de economische groei in de periode 1998-2006 doorgerekend. Uit die calculaties blijkt dat de hausse op de woningmarkt de voornaamste oorzaak is geweest voor de explosieve economische groei aan het einde van de vorige eeuw. De recessie die daarop volgde werd voor een deel gedempt door oplopende overheidsuitgaven en het effect van de belastingherziening onder het tweede paarse kabinet. Die impulsen ebben dit jaar weg, waarna met name de groei van de wereldhandel en de verbeterende concurrentiepositie een positieve uitwerking hebben op de groei.

De centrale bank heeft een aantal onzekerheidsvarianten doorgerekend. Bij een olieprijs die rond de 38 dollar blijft liggen, valt de economische groei volgend jaar en in 2006 0,2 procentpunt lager uit. Mochten Nederlanders meer sparen dan verwacht, dan kan dat 0,3 tot 0,4 procentpunt economische groei schelen.

Als er een einde komt aan de loonmatiging, en de contractlonen elk jaar met 1 procentpunt extra stijgen, dan scheelt dit de economische vrijwel niets, uitgezonderd een tegenvaller van 0,1 procent economische groei in 2005.

Een stijging van de langlopende rente op de kapitaalmarkt is de meest bedreigende factor voor het groeiscenario. Als de rente een half procent hoger uitvalt, en volgend jaar en in 2006 1 procent hoger, dan knabbelt dat tot 1,5 procent van de verwachte economische groei af. Een einde aan de oververhitting van de Chinese economie heeft daarentegen per saldo een bescheiden gunstig effect op de economie.