Castro vroeg Roosevelt dollars

,,Nooit heb ik nog een tien dollar groen Amerikaans biljet gezien en ik zou er graag een willen hebben'', schreef een twaalf jaar oude Cubaanse jongen in 1940 aan de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt.

De handgeschreven brief, verfraaid met een met zorg uitgewerkte handtekening, wordt door het Amerikaanse Nationaal Archief geëxposeerd. Het is een van de duizenden brieven die in de loop der jaren door kinderen zijn gestuurd aan het Witte Huis, en die nu in Washington zijn tentoongesteld. Het opmerkelijke van het verzoek om tien dollar is dat de brief is geschreven door een jonge Fidel Castro, die 19 jaar na het schrijven ervan een van de Amerikaanse aartsvijanden zou worden. ,,Mijn goede vriend Roosevelt. Ik weet niet veel Engels. Maar ik weet zoveel als ik schrijf aan u. Ik houd van het horen van de radio en ik werd erg gelukkig toen ik erin hoorde dat u president zal zijn voor een nieuwe periode'', zo schreef de huidige president van Cuba.

Castro vertelde ooit in een interview dat hij als schooljongen een brief schreef aan de Amerikaanse president, maar tot dusver was gedacht dat deze verloren was gegaan. Het antwoord van Roosevelt aan Castro – zonder een tien dollar biljet – had volgens hem nog zeker een week op het prikbord van zijn school, het Colegio de Dolores in Santiago, gehangen.

De dollar is inmiddels in Cuba zelf een geldig betaalmiddel. Castro introduceerde de Amerikaanse munteenheid begin jaren negentig om zo het toerisme te stimuleren. Sindsdien kent het land een duaal monetair stelsel van Cubaanse peso's en Amerikaanse dollars. Na het verscherpen van het nu 40 jaar bestaande Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba een maand geleden, is de verkoop van alle niet-essentiële artikelen in zogenoemde dollarwinkels echter verboden voor Cubanen.