Alle vissers in één privaat centrum

Minister Veerman (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft gisteren een convenant gesloten met de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) en de Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS) over de privatisering van de OVB en de voorgenomen fusie tussen OVB en NVVS tot Nationaal Centrum voor Visstand en Sportvisserij (NCVS). Streven is dat de bonden voor beroepsvissers en sportvissers voor 1 januari 2006 fuseren en op afstand komen te staan van de overheid. Het nieuwe centrum zal dan de belangen behartigen van de een miljoen sportvissers en de honderden beroepsvissers in Nederland. De sportvisakte van de overheid wordt dan vervangen door een privaatrechtelijke `basisvergunning'.