`Zachte commissies' blijven

Heeft de Financial Services Authority (FSA), de Britse toezichthouder op de financiële markten, haar strijd opgegeven tegen de zogeheten `zachte commisies' – de praktijk waarbij beursmakelaars commissies aan vermogensbeheerders doen toekomen in de vorm van diensten op het terrein van informatie en onderzoek? Vóór mei dit jaar was de FSA erop gebrand deze zachte commissies uit te bannen, maar nu wil de toezichthouder ze slechts beperken tot onderzoeksdiensten. De reden voor deze ommezwaai is het in leven houden van de ongeveer 120 onafhankelijke onderzoeksbureau's in Engeland. Een aantal van deze bureau's is voor bijna driekwart van de omzet afhankelijk van zachte commissies. De angst bestond dat vermogensbeheerders weinig zin zouden hebben om zelf voor hun onderzoek te moeten betalen.

Daardoor zou de informatievoorziening van de markt te wensen overlaten.

De ommezwaai heeft de campagne van de FSA tegen zachte commissies ondermijnd, door het makkelijker te maken een loopje te nemen met de regels.

Bijna iedere dienst kan immers als `onderzoek' worden gekwalificeerd. Dat is de reden waarom de FSA zich nu gedwongen ziet de markt te consulteren over een aanvaardbare definitie van `onderzoek'. De toezichthouder zegt dat zij alles wat een prijs heeft op de open markt – zoals Reuters `Terminal' – niet als `onderzoek' zal beschouwen. Maar het is lastig te voorspellen hoe goed dat zal uitpakken.

En zelfs als het blijkt te werken, lijkt de uitzondering die voor 'onderzoek' wordt gemaakt nog steeds een nederlaag. Een van de redenen voor het volledig uitbannen van zachte commissies was nu juist het korte metten maken met een cultuur die vermogensbeheerders in staat stelde nutteloos of tweederangs onderzoek te financieren via onnodige transacties. Het is niet duidelijk waarom goed, onafhankelijk onderzoek moet worden beschermd tegen de krachten van de markt.

De grootste excessen – zoals beursmakelaars die vermogensbeheerders kaartjes geven voor congressen of sportevenementen – zullen door de hervormingen wel verdwijnen, en dat is goed nieuws. Maar de kans om de zachte commissies voorgoed te elimineren is verkeken.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Christopher Hughes