Wilden ganzen krijgen speciale foerageergebieden

Overwinterende ganzen en smienten (een eendensoort) krijgen speciale foerageergebieden, waar zij hun voedsel kunnen zoeken. Binnen die gebieden zijn de dieren beschermd, daarbuiten mogen ze worden afgeschoten door vergunninghouders. Dat heeft het ministerie van LNV vandaag afgesproken met de provincies. In Gelderland is de overlast door overwinterende en grasgrazende ganzen en smienten van oudsher het grootst, aldus deze provincie die de afspraak vandaag bekendmaakte. Daarom heeft het dagelijks bestuur van Gelderland deze week als eerste 25 gebieden aangewezen waar de dieren voedsel mogen gaan zoeken. In totaal gaat het om ruim 9.000 hectare grasland. Het betreft zeven plekken langs de IJssel, een groot deel van het Rijnstrangengebied en de Ooijpolder. Ook in de Achterhoek en op een tiental plekken langs Waal en Linge zijn beschermde gebieden voorzien.