Sociale partners verdeeld over WW

Werkgeversorganisaties en vakcentrales zijn er gisteren niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een advies aan het kabinet over de toekomst van de WW. Ze gingen gisteravond na een laatste poging in de Sociaal-Economische Raad (SER) zonder resultaat uit elkaar. De SER zal hierdoor vrijdag een verdeeld advies uitbrengen.

Het kabinet wil onder meer de kortdurende WW-uitkering afschaffen. Die is voor werknemers die geen recht hebben op een reguliere WW-uitkering omdat ze nog geen 4 jaar hebben gewerkt maar wel minimaal 26 weken. Ze krijgen maximaal een halfjaar 70 procent van het minimumloon. VNO-NCW is het eens met het kabinetsplan, de overige werkgeversorganisaties en de vakcentrales niet.

Volgens de vakcentrales worden vooral jongeren en herintreders getroffen. Zij wijzen erop dat deze werknemers wel premies hebben afgedragen. ,,De WW is een verzekering waarvoor je zelf betaalt'', zegt D. Vaartjes van het CNV. ,,Het is toch raar dat je dan geen aanspraak kunt maken op de uitkering.'' Volgens haar vallen jongeren die ontslagen worden terug op de bijstand of op het inkomen van hun partner. Wie een eigen huis heeft, moet dat eerst `opeten'. Volgens de FNV is de bezuiniging op de WW onnodig omdat de sociale fondsen nog ,,miljarden'' aan reserves herbergen. De vakcentrale stelt dat als het kabinet zijn plan doorzet, de WW-premies omlaag zouden moeten.

VNO-NCW vindt dat de vakcentrales oneigenlijke argumenten gebruiken. ,,De WW is inderdaad een verzekering, maar dat vereist ook een zekere solidariteit'', aldus directeur sociale zaken J.W. van den Braak. ,,Werknemers moeten eerst een tijdje inleggen voordat ze een uitkering krijgen.''