Royal Dutch University

Met enige verbazing verneem ik de opvattingen van de heer Goudsmit in zijn artikel over een `RDU', een Royal Dutch University (NRC Handelsblad, 10 juni). Zelf studeer ik aan het University College Utrecht, en zie ik het succes hiervan, mede door een goede Dean, zich nu al voortzetten in bijvoorbeeld een Roosevelt Academy (vanaf komend academisch jaar te Middelburg) en het eveneens in aantocht zijnde King's College te Leiden. Volgens praktisch hetzelfde concept als de Amerikaanse colleges waar de heer Goudsmit zo een hoge pet van op heeft, worden hier brede bachelorstudies aangeboden, waar veel internationale studenten de weg naartoe weten te vinden.

Het afgelopen jaar heb ik op de campus een Bulgaarse, Amerikaanse en een Franse buurvrouw en buurman gehad.

Het spijt mij dat de heer Goudsmit klaarblijkelijk niet verder de Nederlandse academische wereld inkijkt dan voor zijn vakgebied nodig is. Hij negeert op deze wijze de reeds bestaande, zij het beginnende colleges in Nederland. En dat terwijl aan het University College Utrecht toch een grote groep uiterst capabele Science-studenten studeert. De miljarden aan alumnigelden waar de heer Goudsmit het verder over heeft, zouden in Nederland absoluut niet nodig hoeven zijn om ook hier echte topuniversiteiten op te bouwen.

Door voor Honors Colleges te selecteren zoals bij Amerikaanse universiteiten gebruikelijk is, wordt het niveau van de studenten reeds gewaarborgd. Het benodigde geld voor docenten kan uit de collegegelden worden gehaald, aangevuld met bijdragen van de universiteit waarvan het college het pronkstuk moet worden. Het idee van een `Royal Dutch University' is absoluut niet origineel, en doet alleen maar af aan de nieuwe ontwikkelingen die een aantal Nederlandse universiteiten hebben doorgezet.

    • Fabian Roobeek
    • Student University College Utrecht