Rijkseigendommen

De Heer M. Vet kan zich blijkens zijn brief in Opinie & Debat van 12 juni niet voorstellen dat de schilderijen die bij de recente brand in het Catshuis verloren gingen, niet verzekerd zijn, evenmin als het Catshuis zelf. Het doet mij denken aan de verbazing die enige tijd geleden gewekt werd door de mededeling dat de `Nachtwacht' bij haar recente verhuizing niet verzekerd was.

Toch is het heel begrijpelijk dat rijkseigendom niet verzekerd is, en verzekering zelfs in strijd met het doel van verzekeren zou zijn. Verzekeren is namelijk het laten dragen door een grotere groep van het risico dat een enkel individu of een kleine groep individuen niet kan dragen. Door welke grotere groep zouden de 16.000.000 eigenaren van rijkseigendom het door hen gelopen risico moeten laten dragen?

    • J. Gerets Nijmegen