PKN zet dissidente predikanten uit ambt

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft 41 predikanten ontheven van hun ambt in de fusiekerk van hervormden, gereformeerden en lutheranen.

Het gaat om hervormde predikanten die hebben aangegeven niet in de fusiekerk mee te willen. De predikanten hebben het besluit per brief ontvangen. Dat heeft de PKN vandaag laten weten.

Het besluit is volgens het kerkgenootschap het gevolg van een keus die de predikanten zelf hebben gemaakt. ,,De synode had geen andere keus, doordat de betreffende predikanten hebben aangegeven geen predikant in de PKN te kunnen en willen zijn'', staat in de brief.

De PKN is op 1 mei ontstaan uit de fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. De NHK telde ruim 1.750 predikanten. Behoudende hervormden die buiten de PKN willen blijven, hebben inmiddels de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk opgericht.

De PKN benadrukt dat de ontheffing noodzakelijk is om ,,duidelijkheid te creëren voor de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland die een van deze 41 predikanten tot 1 mei jl. als voorganger hadden''.

De dominees die niet mee willen doen, krijgen in veel gevallen steun van hun gemeente of delen daarvan. De betreffende predikanten hoeven van de PKN niet meteen hun pastorie te verlaten. Ze krijgen maximaal zes maanden de tijd, vanaf 1 mei, om andere woonruimte te vinden. Ook blijft de mogelijkheid voor de predikanten bestaan om alsnog mee te doen met de PKN.

Een groep van 53 hervormde (wijk)gemeenten heeft bij de rechtbank in Utrecht een bodemprocudure aangespannen om het recht op te eisen te beslissen dat ze met behoud van naam en bezittingen buiten de PKN blijven.