Overlast van water stijgt snel

Over een halve eeuw worden twee miljard mensen wereldwijd bedreigd door ernstige overstromingen. Volgens onderzoekers van de Universiteit van de Verenigde Naties betekent dat een verdubbeling ten opzichte van nu. Een gebied heet bedreigd als er een kans is van één grote overstroming per honderd jaar.

Nu al worden jaarlijks 520 miljoen mensen getroffen door zware overstromingen. Het water verwoest huizen, vernielt oogsten, vee en infrastructuur en zorgt voor de uitbraak van besmettelijke ziektes. Jaarlijks sterven 25.000 mensen aan de gevolgen van een overstroming.

Volgens de onderzoekers zal het aantal slachtoffers snel toenemen door klimaatverandering en ontbossing. Door opwarming stijgt de zeespiegel. Ook heeft de verandering van het klimaat invloed op de heftigheid van de regen en de plaatsen waar die voorkomt. Door ontbossing, vooral in bergachtige gebieden, wordt regenwater bovendien sneller afgevoerd dan in het verleden, waardoor rivieren buiten hun oevers treden.

Ook in Europa neemt de schade toe. De overstroming in Midden-Europa in 2002 had gevolgen voor 450.000 mensen, eiste zo'n honderd levens en leidde tot een schade van 20 miljard euro. Maar de problemen zijn het grootst in Azië. Tussen 1987 en 1997 kwamen daar 228.000 mensen om het leven door overstromingen. De schade bedroeg 136 miljard dollar. De arme bevolking wordt meestal het zwaarst getroffen. De kosten van overstromingen zijn jaarlijks ongeveer net zo hoog als er door donorlanden wordt uitgegeven aan ontwikkelingshulp. In ontwikkelingslanden bedraagt de schade op dit moment 13 procent van het bruto binnenlands product (tegen 2 procent in ontwikkelde landen).

Autoriteiten zouden volgens de onderzoekers meer moeten doen aan het voorkomen van overstromingen, ondermeer door duurzame ontwikkeling. Ook zou er een systeem moeten komen om tijdig te waarschuwen. Op dit moment wordt voor iedere 100 euro aan schadevergoeding na een overstroming één euro uitgegeven voor het voorkomen van schade.