Opzeggingen thuiszorg

Ruim 6.500 klanten van de thuiszorg hebben hun vraag om hulp ingetrokken, nadat zij werden geconfronteerd met de rekening voor de `eigen bijdrage' die van hen wordt gevraagd.

Dit blijkt uit de peiling die staatssecretaris Ross (Welzijn) heeft gehouden in de periode tussen begin maart en half april, het tijdvak waarin de rekeningen zijn verzonden. Begin dit jaar gaven al 8.500 klanten te kennen verder af te zien van thuiszorg, nadat bekend was gemaakt dat de eigen bijdrage zou worden verhoogd.

De opzeggingen hebben vrijwel allemaal betrekking op huishoudelijke hulp die deze groep gemiddeld drie uur per week kreeg. Uit eerder onderzoek bleek al dat de meeste opzeggers een bovengemiddeld gezinsinkomen hebben en kunnen beschikken over huisgenoten.

Het grootste deel geeft aan zich nu goed te kunnen redden met hulp van die huisgenoten of (veel) goedkoper uit te zijn door particuliere hulp in te huren. In totaal heeft sinds 1 januari ruim 3 procent van de toen 430.000 klanten in de thuiszorg opgezegd.

Uit de recente peiling bleek ook dat van de 6.500 mensen die begin dit jaar stopten met de thuiszorg, er driehonderd weer gebruik van maken nadat zij waren geïnformeerd over de compensatie die zij voor de bijdrage kunnen krijgen via de belasting of bijzondere bijstand. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Voor de minima bedraagt deze maximaal vier euro per week.