Meer klachten over politie gegrond

In 2003 zijn meer klachten van burgers over politieoptreden gegrond verklaard door de Commissie voor de Politieklachten Amsterdam-Amstelland dan in het jaar daarvoor. Dat staat in het jaarverslag van de Commissie. Over 746 gedragingen van agenten adviseerde de Commissie de burgemeester om de klacht gegrond te verklaren. Dat komt neer op 32 procent van de gevallen, in 2002 was dit in 23 procent van de klachtonderdelen. Wel zijn in 2003 minder klachten ingediend. Bij de Commissie kwamen vorig jaar 542 klachten binnen, een daling van 14 procent vergeleken met 2002. Volgens de Commissie schommelt het percentage door de jaren sterk.