Kampfgeist

In het artikel Kampfgeist met vleugje creativiteit (14 juni, pagina 17) zijn door technische onvolkomenheden enkele gecorrigeerde frasen niet opgenomen. De uitdrukking `Himmelhoch jauchend, zum Toden betriebt' moet luiden `Himmelhoch jauchzend, zu(m) Tode betrübt'. De uitdrukking `den Schneid abkaufen' is een niet ongebruikelijke zegswijze voor (iemand) de moed ontnemen.