Drie werken El Greco bijeen

Drie meesterwerken die El Greco had geschilderd voor één kapel, maar die al bijna vierhonderd jaar waren gescheiden, zijn voor het eerst in Spanje bij elkaar te zien. Het Prado Museum in Madrid heeft gisteren een tentoonstelling geopend waar de drie doeken te zien zijn. Het gaat om De Maagd van de Onbevlekte Ontvangenis, een hoog altaarstuk dat als een van El Greco's beste werken wordt beschouwd, en twee schilderijen van heiligen die haar moesten flankeren. De Griek Domenikos Theotokopoulos begon aan het trio in 1607. Het was bedoeld voor een kapel in Toledo, de Spaanse stad waar hij de laatste 37 jaar van zijn leven doorbracht. Daar kreeg hij de bijnaam El Greco. Hij voltooide de doeken een jaar voor zijn dood in 1614. Door onenigheid over de betaling zijn de flankerende schilderijen nooit in de kapel terechtgekomen.