Doop Amalia

Voor het artikel Doop Amalia geheel volgens traditie Oranjes (12 juni, pagina 2) werd gebruikgemaakt van Paul Oskamp en Niek Schuman (red.), De weg van de liturgie (Zoetermeer, 1998), daaruit het hoofdstuk over de doop van prof. dr. M. Barnard; C. van der Wal, Zal men ook de jonge kinderen dopen? (Kampen, 1979); en C. Vonk, De Voorzeide Leer (Schiedam, 1950).