Conflict over budgetregels laait weer op

Nederland en Duitsland zijn elkaar opnieuw in de haren gevlogen over het naleven van de Europese begrotingsregels. In Nederlandse kring wordt Berlijn dubbelspel verweten.

Minister Bot (Buitenlandse zaken) is uitermate ontstemd over de wijze waarop de Duitsers vorige week geheel buiten Nederland om het voorstel hebben gedaan om de rol van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, te beperken bij het naleven van begrotingsdiscipline.

Na afloop van een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU gisteren in Luxemburg zei de Nederlandse minister ,,boos'' en ,,bitter'' te zijn over de Duitse handelwijze. Op het moment dat Nederland en Duitsland in het kader van de Europese Grondwet samen sleutelden aan een tekst over de naleving van de regels in het Stabiliteits- en Groeipact, bleken de Duitsers samen met Italië, Polen en Griekenland een brief op te stellen om de ministers van Financiën van de EU-landen ten koste van de Europese Commissie meer bevoegdheden te geven bij het in acht nemen van begrotingsregels. Bot zei gisteren dat hij niet op de hoogte was van de brief van de vier landen en verborg zijn misnoegen hierover niet.

In Nederlandse kring wordt de manier van opereren van de Duitsers uitgelegd als een dubbelspel. Door samen met Nederland een tekst te produceren over de te volgen procedure bij het niet naleven van de begrotingsregels werd de eis van Nederland om hiervoor het Europees Hof in te schakelen van tafel gehaald. Tegelijkertijd wil Duitsland, getuige de brief van de vier, de Europese Commissie bevoegdheden ontnemen. Hierdoor ontstaat maximale ruimte voor de ministers van Financiën. Maar aangezien zij het ook zijn die verantwoordelijk zijn voor begrotingstekorten, zullen van hun kant geen scherpe sanctiemaatregelen te verwachten zijn bij het niet nakomen van de Europese begrotingsregels.

De onmin tussen Nederland en Duitsland over het overheidstekort leidde eerder al tot een aanvaring tussen de Nederlandse minister Zalm van Financiën en zijn Duitse collega Eichel. Bot zei gisteren in Luxemburg dat de komende dagen in de aanloop naar de top van Europese regeringsleiders eind deze week in Brussel van alles ondernomen zal worden om de irritatie weg te nemen.

De Europese regeringsleiders zullen tijdens hun top in elk geval moeten praten over de Nederlands-Duitse tekst aangezien een aantal andere lidstaten nog niet akkoord wenst te gaan met het nu voorgestelde stuk.