Bezetters

Ik wil mijn ongenoegen uiten over het gebruik van het woord `bezetters' voor het aanduiden van de Amerikaans-Britse macht in Irak, in het artikel `VS rekenen in VN op unanimiteit over Irak-resolutie' op de voorpagina op 8 juni.

Afgezien van het feit dat ik de Amerikaans-Britse actie steun, vind ik de term `bezetters' een weinig objectieve benaming die zelfs zeer negatieve associaties oproept. Ongepast in een krant op de website waarvan staat dat ,,meningen zullen dan ook niet worden opgedrongen''.

    • Cornélie Richert