Besparingen ziekenhuis

De adviezen van P. Bakker, bestuursvoorzitter van TPG, zijn het zoveelste onderzoek naar mogelijke efficiencyverbetering in ziekenhuizen (NRC Handelsblad, 7 juni). Ongetwijfeld kan er in sommige gevallen nog beter gewerkt worden en daarmee mogelijk ook goedkoper. Bakker gaat echter volkomen voorbij aan het feit dat het ziekenhuis geen gebouw is waar pakketten verplaatst worden. Het idee om te stellen dat een patiënt 's maandags opgenomen moet worden en dan voor het weekend naar huis kan, is niet nieuw. Het wordt al op grotere schaal, met wisselend succes, toegepast. Dit heeft alleen 100 procent succes, wanneer patiënten makke schapen zouden zijn en gedwee alles zouden doen wat de dokter c.q. het ziekenhuis zegt.

Een patiënt van tegenwoordig heeft een agenda met werk, vakantie, voetbaldata etc. Bakker zou eens moeten praten met medewerkers van bureau opname die een en ander plannen. Dit is maar een voorbeeld waardoor gestelde verwachtingen niet realiseerbaar zijn.

De genoemde bedragen van 2,5 tot ruim 3 miljard euro acht ik derhalve zeer optimistisch. Onderhandelen met leveranciers kan

zeker ook een besparing opleveren, alleen zal ook de kwaliteit van de goederen een rol moeten spelen. Ik kan mij niet voorstellen dat Bakker uitsluitend de goedkoopste goederen bestelt bij TPG; hij zal hopelijk ook op kwaliteit letten. Voor kwaliteit moet nu eenmaal betaald worden.

Wel kan door een simpele maatregel al 10 procent van genoemd bedrag bezuinigd worden. En wel door het zogenaamde diagnose-behandelcombinatie (DBC) systeem voor goed en altijd af te schaffen. Dit systeem moet het huidige declaratiesysteem vervangen. Nu al heeft het systeem meer dan 200 miljoen euro aan declarabele kosten gekost. In ziekenhuizen zijn specialisten en andere medewerkers bezig (geweest) om het per 1 januari aanstaande te implementeren. Deze kosten zijn niet verdisconteerd en zullen ten minste hetzelfde zijn als de declarabele kosten. Ziekenhuizen en specialisten zijn al decennia gewend om te declareren volgens het CTG-tarief. Dit systeem dient gereviseerd te worden, waardoor de tarieven meer van deze tijd zijn en dat ook verrichtingen worden opgenomen die er nu (nog) niet in zijn opgenomen. Afschaffen van het DBC-systeem vraagt moed van de politiek, maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De tijd die een dokter moet besteden aan de invoering van het DBC-systeem, kan hij/zij beter besteden aan directe patiëntenzorg. Dit DBC-systeem is onnodige tijd- en energieverspilling. Laat de dokters dat doen waarvoor ze zijn opgeleid en waar ze goed in zijn: zorgen voor de patiënt.

    • Rode Kruis Ziekenhuis
    • Dr. T.S. Oei