Bescherming van zeeën financieel aantrekkelijk

Het beschermen van oceanen kost overheden minder dan het subsidiëren van vissersvloten. Dat blijkt uit een studie van een groep Britse wetenschappers, die gisteren is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.

Uit het onderzoek blijkt dat de kosten voor beheer en onderhoud van 20 tot 30 procent van de wereldzeeën tussen de 5 en 19 miljard dollar (4 en 16 miljard euro) per jaar ligt. Bovendien zouden deze activiteiten circa een miljoen banen opleveren, in sectoren als natuurbeheer en ecotoerisme. Subsidiëring van visvloten kost overheden jaarlijks tussen de 15 en 30 miljard dollar.

De Britten baseerden hun onderzoek op een vragenlijst die ze toezonden aan vijfhonderd personen die betrokken zijn bij het beheer van beschermde mariene gebieden. De onderzoekers verzamelden gegevens van 83 van dergelijke gebieden over de hele wereld. Het oppervlak van de gebieden varieerde van enkele hectaren tot meer dan 300.000 vierkante kilometer.

De Britten leggen een verband tussen de grootte van een beschermd gebied en de kosten van beheer. Hoe groter een gebied, hoe goedkoper het verhoudingsgewijs wordt. Ze raden derhalve aan om kleine, dicht bij elkaar gelegen mariene gebieden met elkaar te fuseren. De kosten stijgen ook naarmate een gebied dichter bij de kust ligt.

Er zijn wel kanttekeningen bij de studie, zo schrijven de onderzoekers zelf. Zo zijn kosten voor het opbouwen van lokale en nationale infrastructuur, en politieke steun, niet meegerekend. Ook maatregelen die op het land moeten worden genomen om zeegebieden te beschermen, bijvoorbeeld de zuivering van afvalwater, zijn niet meegeteld.