Arbo-regels worden niet nageleefd

De helft van de werkgevers in Nederland voldoet niet aan de Arbo-wet. Bij deze bedrijven ontbreekt de verplichte risicoinventarisatie of het plan van aanpak waarin staat hoe de risico's worden beperkt.

Bij kleine bedrijven is het aantal overtredingen nog hoger. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen in Nijmegen heeft uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken.

Rutte heeft het onderzoek gisteren aan de Tweede Kamer gestuurd. Het maakt deel uit van de evaluatie van de Arbo-wet die dit najaar zal plaatsvinden.

Rutte kondigde begin deze maand aan het aantal voorschriften voor veiligheid op het werk te willen halveren. De grote gedetailleerdheid van de regels, die niet voldoende op de verschillende sectoren zijn toegeschreven, zou er volgens de staatssecretaris toe leiden dat de handhaving voor bedrijven te belastend is. ,,De naleving van de Arbo-wet door vooral kleinere bedrijven is een knelpunt'', zegt een woordvoerder van het ministerie. Er vinden jaarlijks 160.000 bedrijfsongevallen plaats, waarvan honderd met dodelijke afloop.

De Arbo-wet bepaalt dat bedrijven de belangrijkste arbeidsrisico's en maatregelen tegen ongevallen moeten beschrijven. Veertig procent van de bedrijven heeft geen risicoinventarisatie gemaakt, bij bijna de helft ontbreekt het plan van aanpak. Bedrijven met minder dan tien werknemers doen het slechter: bij de helft daarvan ontbreekt de risicoinventarisatie, bij zestig procent het plan van aanpak.

Rutte wil dat bedrijven in hun Arbo-beleid vooral aandacht besteden aan de voor hun sector typische gezondheidsrisico's. Ondernemingen moeten vooral de zogenaamde hoge arbeidsrisico's aanpakken. Gedetailleerde regels voor lage Arbo-risico's wil Rutte zoveel mogelijk voorkomen.

De FNV pleit juist voor strengere handhaving van de regels door sneller hogere boetes op te leggen en boetes bij ernstige overtredingen openbaar te maken. Ook zouden strengere normen moeten worden gesteld voor veelvoorkomende risico's, zoals tillen. In een nota die de vakbeweging gisteren aan de staatssecretaris overhandigde worden nadere voorstellen gedaan voor verbetering van de naleving.

Eigen onderzoek van de vakcentrale zou uitwijzen dat de wet beter wordt nageleefd als er een Arbo-convenant van kracht is en als de ondernemingsraad of een andere personeelsvertegenwoordiger van het bedrijf zich actief met de arbeidsomstandigheden bezighoudt. De resultaten van het onderzoek van het ministerie worden betrokken bij een adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad hoe de Arbo-wet het beste kan worden aangepast. Daarbij worden ook andere onderzoeken betrokken.