Arbo-regels niet altijd nageleefd

De helft van de werkgevers in Nederland voldoet niet aan de Arbo-wet. Bij deze bedrijven ontbreekt de verplichte risicoinventarisatie of het plan van aanpak waarin staat hoe de risico's worden beperkt.

16