Vrachtwagens in praktijk vuiler dan tijdens tests

Vrachtwagens stoten in de praktijk 30 procent meer schadelijke gassen uit dan werd aangenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het technische onderzoeksinstituut TNO, dat in opdracht van het ministerie van VROM is uitgevoerd. De uitkomsten, die al een half jaar geleden door VROM aan de Tweede Kamer werden gepresenteerd, waren toen voor staatssecretaris Van Geel (CDA) reden om bij de Europese Commissie op strengere emissie-eisen aan te dringen. Veel aandacht trok dit toen niet, ook niet in deze krant.

De uitstoot van schadelijke stoffen wordt berekend in laboratoriumproeven op een zogeheten `rollenbank'. Dit gebeurt volgens voorschriften van de Europese Commissie. VROM vroeg TNO om te onderzoeken hoe hoog de werkelijke uitstoot lag. Volgens de nieuw ontwikkelde tests blijkt de uitstoot van de verzurende stikstofoxiden (NOx) 30 procent hoger te zijn. Dit komt neer op een extra uitstoot van 19 kiloton aan NOx op de Nederlandse wegen.

Op 24 december vorig jaar presenteerde staatssecretaris Van Geel het rapport `Erop of eronder' aan de Tweede Kamer. Hij schrijft daarin dat ,,recente inzichten'' uitwijzen dat de werkelijke emissies veel hoger zijn dan werd aangenomen. Maar aangezien de emissie-eisen ,,volledig worden bepaald door EU-beleid'', is het volgens Van Geel aan de Europese Commissie om nieuwe normen vast te stellen. ,,Nederland heeft zich altijd aan de Europese eisen gehouden'', aldus een woordvoerder. ,,Het ligt dus voor de hand dat de uitstoot in de andere EU-landen ook 30 procent hoger ligt.''

Vrachtwagens rijden met dieselmotoren. De uitlaatgassen daarvan bevatten kleine roetdeeltjes, die zich vastzetten in de longen en zo kanker kunnen veroorzaken. Het ministerie van VROM schat dat jaarlijks 5.000 mensen door verontreinigende uitlaatgassen overlijden. Nederland mag jaarlijks 264 kiloton NOx uitstoten. Het had al een overschot van 8 kiloton, waarvan 6 ton door het wegverkeer moet worden weggewerkt en 1,5 ton door de scheepvaart. Nu komt daar dus 19 kiloton bij, die volgens VROM geheel volgens nieuwe Europese normen moet worden weggewerkt door strengere normen voor vrachtwagens. Als hierover een akkoord is tussen de lidstaten duurt het volgens VROM nog minimaal vier jaar voordat deze van kracht worden.

Aanstaande vrijdag presenteert Van Geel de nota Verkeersemissies aan de Tweede Kamer. Daarin staan volgens VROM 35 à 40 maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een van de aandachtspunten is het schoner maken van dieselmotoren. Het kabinet wil hiertoe onder meer het gebruik van verbeterde roetfilters stimuleren.