Uitbreiding taken consultatiebureau

Verpleegkundigen en artsen op consultatiebureaus moeten niet alleen kijken naar de lichamelijke gezondheid van het kind, maar ook naar de gezinssituatie.

Als ze vermoeden dat de opvoedingssituatie niet stabiel is, moet het consultatiebureau dat melden. De gezinnen moeten hulp krijgen, bijvoorbeeld een cursus opvoedingsondersteuning.

Dit zei staatssecretaris Ross-Van Dorp (Volksgezondheid Welzijn en Sport) vandaag in Scheveningen tijdens de Conferentie Jong. Zij wil de nieuwe rol van de consultatiebureaus als `waakhond voor de jeugdproblematiek' vastleggen in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet wordt momenteel voorbereid en zou over twee jaar moeten ingaan.

Kinderen die de eerste jaren van hun leven een achterstand oplopen in hun ontwikkeling, hebben later veel meer kans op (gedrags)stoornissen.

,,Dat openbaart zich bijvoorbeeld in agressief gedrag, depressies, pesten, spijbelen of taalachterstanden'', zegt staatssecretaris Ross. ,,Later kan dat leiden tot schooluitval en criminaliteit.''

Volgens Ross blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat interventies vroeg in het leven van een kind het meeste opleveren.

Uit cijfers over jeugdcriminaliteit die de Operatie Jong heeft verzameld, blijkt dat één op de tien jongeren de fout in gaat.

In 2002 hoorde de politie 55.000 minderjarige verdachten. Het ging in 12.000 gevallen om een geweldsdelict en in meer dan 15.000 gevallen om vernielingen. Twintig procent van de verdachten waren meisjes.

Operatie Jong is ingesteld door verschillende ministeries en moet de samenwerking in het versnipperde jeugdbeleid verbeteren en de bureaucratie terugdringen.

Ross vindt ook dat de consultatiebureaus veel meer de ,,psycho-sociale ontwikkeling'' van de kinderen moeten gaan toetsen, in plaats van alleen de lichamelijke ontwikkeling.

In Nederland komt ongeveer 95 procent van de kinderen in hun eerste levensjaar bij een consultatiebureau. Volgens Ross is het juist daarom een goede plek om te beginnen met de aanpak van de jeugdproblematiek.