`Regels begroting EU niet in grondwet' (Gerectificeerd)

De eis van Nederland om in de Europese grondwet een clausule op te nemen dat het Europees Hof zich kan uitlaten over landen die hun begrotingsgrenzen overschrijden, wordt definitief niet ingewilligd.

Dit blijkt uit het voorstel dat Ierland, de huidige voorzitter van de Europese Unie, gisteren heeft verzonden aan de overige lidstaten. De ministers van Buitenlandse Zaken hebben hierover vandaag tijdens een bijeenkomst in Brussel gesproken.

De vergadering diende als voorbereiding op de top van de Europese regeringsleiders eind deze week in Brussel. De 25 landen van de Unie proberen dan een akkoord te bereiken over de Europese grondwet. Een gezamenlijke tekst van Nederland en Duitsland over het stabiliteitspact riep vanmorgen weer zo veel discussie op bij andere lidstaten dat deze kwestie nu door de regeringsleiders zelf beklonken zal moeten worden.

Minister Bot van Buitenlandse Zaken zei vanmiddag dat Nederland nog altijd blijft vasthouden aan het vetorecht op de Europese begroting. Hij sprak in dat verband over een ,,donkerrode lijn' en een punt waarop Nederland ,,geen verzwakkingen accepteert'.

Wel heeft de Ierse voorzitter voorgesteld een aantal Britse verlangens in te willigen. Zo blijft het vetorecht voor de lidstaten van de Unie bestaan op belastinggebied. Ook voorstellen om eigen inkomstenbronnen voor de Europese Unie te creëren kunnen alleen worden ingevoerd met de instemming van alle landen.

De bedoeling van de Europese grondwet was onder andere om de besluitvorming in de tot 25 landen uitgebreide Unie te vergemakkelijken. Zo zou het vetorecht, waardoor één land los van de grootte voorstellen kan tegenhouden zoveel mogelijk moeten worden beperkt. In de diverse onderhandelingsrondes is voor veel zaken het vetorecht weer geïntroduceerd.

Eerder dit jaar besloot Nederland nog naar het Hof van Justitie in Luxemburg te stappen naar aanleiding van vermeende schending van het stabiliteitspact door Duitsland en Frankrijk.

Rectificatie

EU-begroting

Het bericht `Regels begroting EU niet in grondwet' (14 juni, pagina 5) meldt dat Nederland eerder dit jaar besloot naar het Hof van Justitie in Luxemburg te stappen naar aanleiding van vermeende schending van EU-begrotingsregels door Duitsland en Frankrijk. Nederland overwoog het, maar de stap werd gezet door de Europese Commissie.