PvdA eist debat over Irak-beleid

De PvdA wil een spoeddebat in de Tweede Kamer over de manier waarop het kabinetsbesluit tot stand is gekomen om de oorlog tegen Irak politiek te steunen. Ook coalitiepartner D66 wil dat het kabinet openheid geeft over de afwegingen en verschillende onderliggende documenten.

Uit onderzoek van deze krant bleek afgelopen weekend dat de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) kanttekeningen plaatst bij de manier waarop het kabinet, voorafgaand aan de oorlog in maart 2003 het parlement informeerde over de dreiging van de Iraakse massavernietigingswapens. Hoewel de Kamer ,,over het geheel genomen'' informatie kreeg die stoelde op de mening van de MIVD, zijn er ook stellingen ingenomen ,,die zorgvuldiger geformuleerd hadden kunnen worden'', aldus interne stukken. De MIVD, benadrukt daarbij dat zij ,,regelmatig tot andere conclusies is gekomen dan de Amerikaanse en Britse leiders presenteerden.'' In de VS en Engeland lopen momenteel parlementaire onderzoeken naar het aandikken of `opleuken' van informatie over de Iraakse dreiging.

Daarnaast blijkt dat de juridische diensten van de twee meest betrokken departementen (Buitenlandse Zaken en Defensie) begin 2003 nuanceringen plaatsten bij de juridische legitimatie van de oorlog, die zonder een expliciete VN-resolutie werd gevoerd. De directeur juridische zaken van Defensie noemde zelfs alleen een dergelijk mandaat de grondslag voor een rechtmatige aanval. Premier Balkenende heeft altijd gezegd dat er ,,een sluitende juridische redenering'' ten grondslag lag aan de oorlog. Het Kamerlid Koenders (PvdA) vindt dat ,,waarheidsvinding nu voorop moet staan.'' en wil alle stukken openbaar hebben. Hij noemt het ,,schokkend'' dat uit de stukken blijkt dat de MIVD ,,op hoofdmomenten van de oorlog andere conclusies trok dan Bush en Blair.'' Ook het Kamerlid Bakker (D66) wil dat de ambtelijke stukken openbaar worden en is voor nader onderzoek. Zijn VVD-collega Wilders zei dit weekend in het Radio 1 Journaal dat hij niets ziet in een onderzoek dat slechts zaken uit het verleden oprakelt.