Otter bij vangst overleden

Tijdens de vangst van otters in Letland die in Nederland worden uitgezet, is vorige maand een otter overleden. Twee jaar geleden gingen ook al drie otters dood nadat ze in het wild waren gevangen. Daarop gelastte minister Veerman (LNV) stopzetting van de vangst. Een onderzoek wees uit dat er verkeerde verdovingsmiddelen waren gebruikt.

De toedracht van het sterfgeval is niet geheel duidelijk. Vermoedelijk was er sprake van een combinatie van stress en kou. Overigens was de vangst in Letland succesvol. In veertien dagen werden twaalf otters gevangen. Vier daarvan zijn geschikt bevonden om in Nederland te worden uitgezet.